Blijf op de hoogte !

Bent u nog geen lid van Club Momentum, laat dan uw gegevens achter om onze aanbiedingen en acties te ontvangen.

Gelieve uw voornaam in te vullen
Gelieve uw naam in te vullen
Gelieve uw e-mail adres in te vullen

Privacybeleid - Momentum Belgium

Privacyverklaring

Privacyverklaring van Club Momentum Belgium, bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen bekend als Second Youth SRL en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is aan de Avenue Van Bever 19 te 1180 Ukkel en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer BE06.50.608.989, handelend in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens.

De wet op het recht op privacy

Club Momentum respecteert de Europese wetgeving inzake privacy: General Data Protection Regulation (GDPR).
Iedereen die zich op de website https://momentum-belgium.be als nieuw lid registreert, verstrekt persoonsgegevens.
Deze gegevens worden slechts bewaard gedurende de tijd die nodig is om uw verzoek te behandelen. De op deze site verzamelde informatie wordt niet doorgegeven, bekendgemaakt of gratis of tegen betaling weggegeven.

Clubregels inzake de bescherming en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens van leden

1. Gegevensbescherming
De door Club Momentum geregistreerde gegevens van de leden zijn de gegevens die de leden ons op het moment van hun lidmaatschap hebben meegedeeld, namelijk voor- en achternaam, adres, telefoonnummers, e-mailadres en geboortedatum. Zij worden opgeslagen in onze database, gehost en verwerkt op beveiligde servers.
Alleen de gegevens die nodig zijn voor toegang tot de ledenruimte worden geregistreerd op de website van de Club https://momentum-belgium.be.
Deze gegevens worden gebruikt :
  • voor de identificatie van het ledengedeelte op onze website
  • voor het versturen van nieuwsbrieven en MOMAG naar de leden
  • voor mededelingen per e-mail aan de leden, in verband met de organisatie van de activiteiten van de Club.
2. Gegevensbescherming
De persoonlijke gegevens van de leden zullen niet worden doorgegeven, bekendgemaakt of doorgegeven aan derden.
De Club heeft een lijst op de website met de contactgegevens die door de leden zijn verstrekt. Deze lijst is alleen beschikbaar voor leden wanneer zij als zodanig op onze website zijn ingelogd. Elk lid heeft het recht bezwaar te maken tegen de publicatie van zijn persoonsgegevens in het telefoonboek door in zijn ledenprofiel het vakje ‘IK AANVAARD NIET DAT MIJN GEGEVENS WORDEN OPGENOMEN’ aan te vinken.
Er worden foto’s genomen tijdens onze activiteiten en deze worden gepubliceerd op het ledengedeelte van onze website. Elk lid dat niet gefotografeerd wenst te worden, wordt verzocht de verantwoordelijke van zijn of haar club daarvan in kennis te stellen.
3. Gegevensverwerking
De leden kunnen te allen tijde zelf hun persoonsgegevens raadplegen, corrigeren of wissen:
De gegevens van leden die daar uitdrukkelijk om verzoeken, zullen uit al onze lijsten worden gewist.
4. Privacyverklaring
Deze privacyverklaring zal als bijlage bij onze algemene verkoopvoorwaarden worden gevoegd.

 

Club Momentum, handelsnaam van Second Youth SRL
Hoofdkantoor : Van Beverlaan 19, 1180 Ukkel
info@momentum-belgium.be
BE0650608989